Volg ons op:

Begeleiden en training:

Wij kunnen u van dienst zijn bij het leveren van een montage-leider wanneer de montage door derden wordt uitgevoerd. Medewerkers van ICE-BT kunnen beschikbaar worden gesteld tijdens de verschillende fasen van de bouw/opbouw , de inbedrijfstelling tot en met uiteindelijk het opstarten van onze installaties . Onze ingenieurs zijn niet alleen opgeleid en ervaren in de mechanische aspecten, maar hebben ook ervaring in besturingen, beveiligingen en het programmeren van processen.

Onze betrokkenheid stopt niet wanneer alle apparatuur in werking is gesteld. Onze ingenieurs zijn wereldwijd actief om u te helpen met het onderhoud van uw hoog temperatuur processen of het verstrekken van on-site trainingen op de door ons geleverde installaties.


Montage en inbedrijfstelling:

De opbouw van onze installaties op locatie kan door ICE-BT worden uitgevoerd. Onze gekwalificeerde medewerkers hebben ruime ervaring, in het uitvoeren van montage-werkzaamheden over de hele wereld. Aansluitend op de montage kan de ingebruikname van de installatie, onder onze verantwoording, worden uitgevoerd.

Op verzoek kan indien gewenst assistentie van derden product-specialisten of ondersteuning OEM-fabrikanten van apparatuur worden georganiseerd om een optimale prestatie van de gehele installatie te garanderen.


Reservedelen:

Naast de levering van de reservedelen, leveren wij alle onderdelen die nodig zijn om uw installatie of de eerder geleverde apparatuur te kunnen bedrijven.

Gasgestookte stralingsbuizen 1

Onderhoud:

Samen met u, stelt ICE-BT een onderhouds-programma op om de betrouwbaarheid van uw installatie te vergroten en productiestops te beperken. Zo kunnen onze klanten onderhoudskosten reduceren.

Het meertalige team van ICE-BT bestaat uit inspecteurs en ingenieurs die onze klanten wereldwijd kunnen bedienen.

ICE-BT adviseert u over het periodiek onderhoud om de optimale prestaties van de systemen in industriële omgevingen te garanderen. ICE-BT biedt de volgende onderhoudsdiensten :

  • Inspecties
  • Aanpassingen
  • Preventief onderhoud
  • Renovaties
  • Reparaties
  • Inspecties

SCIOS Inspectie brandstofleidingen:

Alle eigenaren van gebouwen in Nederland hebben de zorgplicht op de veilige exploitatie van brandstofleidingen. Het Bouwbesluit geeft aan dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid en de veilige exploitatie van zijn brandstofleidingen en fittingen, een verantwoordelijkheid waarvan velen zich niet bewust zijn.

De aanpak:
We maken een ontwerp-beoordeling en controleren de veilige werking van de brandstofleidingen en fittingen. Ook gaslek controles worden uitgevoerd en kleppen worden gecontroleerd. Na de inspectie ontvangt de eigenaar van de installatie het inspectierapport.

Waarom ICE-BT-inspecties:
ICE-BT heeft jarenlange ervaring en kennis van het industriële hoog temperatuur-processen. Wij zijn één van de weinige bedrijven in Nederland die u kan begeleiden bij inspecties en de aanpak van eventuele afkeurpunten, waarbij een objectief, onafhankelijk en vooral praktisch advies wordt verstrekt.

SCIOS EBI en PI Inspectie stookinstallaties:
Een regelmatige inspectie van verbrandingsinstallaties van meer dan 100 kW is wettelijk verplicht.
Een stookinstallatie die niet voldoet aan de wettelijke eisen is volgens het Nederlands recht onbetrouwbaar en kan schadelijke stoffen uitstoten en mag niet in gebruik zijn! Tevens wordt onbetrouwbaarheid vaak geassocieerd met hoge kosten.

De aanpak:
ICE-BT controleert de werking en de afstelling van de branderinstallatie en zijn beveiligingen. Tevens wordt de emissie gemeten van het verbrandingsproces om zo de veiligheid en de efficiency van het proces te kunnen bepalen. Na de inspectie ontvangt onze klant een duidelijk rapport waarin onze bevindingen duidelijk worden gepresenteerd.